GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en ny lagstiftning om dataskydd ikraft. Denna lagstiftning benämns populärt GDPR, vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation. GDPR är en EU- förordning som gäller direkt i samtliga EU:s medlemsländer. Lagstiftningen har två grundläggande syften, dels att garantera en hög skyddsnivå för personuppgifter, dels att ta bort hinder för data att cirkulera inom EU.

Assessio arbetar med GDPR, Nyhetsbrev 180228
Rekommendationer gällande GDPR, 180405
Dataskydd avseende Ascend, 180517
Policy: Behandling av personuppgifter, 180518