Tjänster

Vi förutsäger framgång och utvecklar prestation.

Assessiokonsulters unika kompetens ligger i kombinationen av förståelsen för organisationens och HR:s strukturer, processer och mål – och psykologin som realiserar värdet av humankapitalet. Oavsett var i HR-kedjan just era främsta utmaningar ligger, bistår vi med vår kompetens i bland annat utveckling av processer, kartläggning av ledares kapacitet och identifiering av talanger.

Specialiserade verktyg

Specialiserade verktyg Vi hjälper dig förutsäga framgång.

Assessio tillhandahåller en rad olika testlösningar i form av personlighetstest, begåvningstest och verktyg för att fånga nyanser dessa områden. Verktygen tillämpas självständigt, eller i kombination med andra verktyg för att analysera omfattningen av en specifik förmåga eller en komponent i individens sannolika agerande.