Testlösningar

Assessio tillhandahåller några av världens främsta urvals- och utvecklingsverktyg.

Alla våra verktyg möter olika aspekter av samma utmaning – att skapa resultat i verksamheter – på olika vis. Vissa verktyg ger dig möjligheten att utveckla individer och team mot bättre samverkan och kommunikation, medan andra låter dig transformera hela ditt strategiska HR-arbete kring din centrala resurs: människorna som skapar ditt resultat.

Specialiserade verktyg

Specialiserade verktyg Vi hjälper dig förutsäga framgång.

Assessio tillhandahåller en rad olika testlösningar i form av personlighetstest, begåvningstest och verktyg för att fånga nyanser dessa områden. Verktygen tillämpas självständigt, eller i kombination med andra verktyg för att analysera omfattningen av en specifik förmåga eller en komponent i individens sannolika agerande.