You need to accept all cookies.

Hva kan din organisasjon tjene på en effektiv rekruttering?

Våre tester øker sjansene for vellykket rekruttering med opptil 9 ganger

Tester reduserer sjansen for feilansettelser drastisk. Feil rekruttering koster ikke bare tid og penger. De kan også føre langsiktige utfordringer for verdiskapningen, kundeforhold og arbeidsmiljøet. Våre personlighetstester reduserer sannsynligheten for feilrekrutteringer med opptil 9 ganger.

Våre kunder sparer inntil 90% av tiden de tidligere brukte på CV-gjennomgang og intervjuer

Gjennom Assessios digitale løsninger kan du kraftig redusere unødig bruk av tid i dine rekrutteringer. Spar tid og øk lønnomheten ved å ta i bruk personlighetstester eller evnetester i rekrutteringer. Feilansettelser koster dessuten ikke bare bare penger, men mye tid og ressurser.

Våre kunder opplever i snitt en 25% lavere turnover

Hold på dine ansatte – visste du at 50% av nyansatte fortsatt ser etter nye jobbmuligheter de første seks månedene? Våre kunder opplever i snitt en 25 prosent lavere turnover.

Hva betyr Zero Talent Waste for deg?

Malin Moezzi

Malin Moezzi er sertifisert psykolog og Senior Customer Success Manager hos Assessio Sverige. Hennes råd til rekrutterere er at objektive prosesser er nødvendig for å øke mangfold, inkludering og rettferdighet.

Se video

Pär Cederholm

«Alle vinner på å jobbe mot null talentsløsing – kandidater, organisasjoner og samfunnet for øvrig. Det bør være i alles interesse at vi jobber med metoder og strukturer som støtter denne visjonen»

Se video

Pernille Husebye

«For meg handler Zero Talent Waste om rettferdige rekrutteringsprosesser hvor alle blir gitt like muligheter til å vise hva de kan.
I et samfunn preget av raske endringer bør iboende potensial i form av de rette personlige egenskapene og problemløsningsevne vektlegges mer enn allerede tillærte ferdigheter»

Vi anbefaler å velge en testleverandør som:

Tilbyr psykometriske tester som er sertifisert av DNV til det formålet de skal brukes til.
Utvikler og benytter seg av evnetester og personlighetstester som er tilpasset norske forhold.
Tilbyr psykometriske tester med en tydelig teoretisk forankring i rådende forskning, f.eks. femfaktormodellen.

Hvorfor benyttes personlighetstester i rekruttering?

rekruttering-tester

Dette var blant temaene da vår daglig leder Pernille Husebye stilte til intervju hos Rekrutteringsrådet. Lytt til intervjuet eller les et utdrag fra podcasten her.

”Metoder som intervju, caseoppgaver og referanser sier noe om hva du har gjort og hva du gjør i dag. Tester forteller oss derimot noe om hva du skal få til i morgen – det forteller oss noe om kandidatenes potensiale. Det er dét som er testers unike bidrag i rekruttering.” – Pernille Husebye

Feilansettelser er kostbart - som oftest svært kostbart!

tester-i-rekruttering

Feilansettelser koster ikke bare tid og penger. De kan også føre langsiktige utfordringer for verdiskapningen, kundeforhold og arbeidsmiljøet. Likevel har fortsatt mange virksomheter gammeldagse og upålitelige prosesser for rekruttering. Konsekvensen av dette blir at man ikke vet nok om hvem man egentlig får inn som medarbeider i organisasjonen. All forskning i dag viser at en kombinasjon av pålitelige arbeidspsykologiske tester og strukturerte jobbintervju er den mest treffsikre og pålitelige metoden for rekruttering.

Ved bruk av arbeidspsykologiske testverktøy og strukturert intervju vil du kunne finne den kandidaten som har størst potensiale for å lykkes med å iverksette ditt selskaps strategier. Med andre ord vil en smart rekruttering være avgjørende for å nå selskapets organisatoriske mål. Våre personlighetstester og evnetester gir deg et bedre beslutningsgrunnlag for å rekruttere riktig. Våre tester øker i snitt sjansene for vellykket rekruttering med opptil 9 ganger.