“För mig handlar det om att krossa glastak, sänka trösklar och öppna fler dörrar”

Malin Moezzi är legitimerad psykolog och Senior Customer Success Manager på Assessio. Hennes råd till rekryterare är att objektiva processer är nödvändiga för att få en ökad mångfald, inklusion och rättvisa. 

Som Senior Customer Success Manager på Assessio är Malin Moezzis fokus att ge kunderna en så bra upplevelse som möjligt och att optimera deras kunskap och användande kring Assessios plattform och verktyg – ett spännande jobb för någon som i grunden är legitimerad psykolog. 

– Jag fick upp ögonen för Assessio under mina studier där jag fick berättat för mig att man kunde jobba som organisationspsykolog. Då kände jag wow – kan man jobba med organisationskultur? På mina tidigare arbetsplatser har jag fått upp ögonen för hur stor skillnad ledarskap verkligen gör för medarbetare och deras prestation och där kände jag att jag ville vara med och bidra. 

För Malin handlar Zero Talent Waste om att det inte längre är modernt eller smart att rekrytera enligt bevisat dåliga metoder. Med metoder som är objektiva och standardiserade mäts alla med samma verktyg och på samma sätt. Då påverkas inte resultatet av bedömaren bakom verktyget, vilket är nödvändigt för att få en ökad mångfald, inklusion och rättvisa i processen. 

– För mig handlar det om att krossa glastak, sänka trösklar och att öppna fler dörrar. För att göra det måste man se bortom yttre attribut, titlar, etiketter och istället ta tillvara på potential och kompetens. 

Vilka konsekvenser ser du med en arbetsmarknad där särskilda grupper systematiskt gynnas medan andra stängs ute?

– Dels blir det självklart konsekvenser för individen som inte får jobb eller möjligheter utan diskrimineras. Där påverkas hela livskvalitén av dessa strukturer. Förutom det får det även konsekvenser ut ett arbetsgivarperspektiv, där det handlar om att man faktiskt inte hittar sina högpresterande anställda och inte tar tillvara på kompetens internt. Felaktiga rekryteringar är kostsamma för effektivitet och framgång – det drabbar lönsamheten, teamet och hela bolaget på ett negativt sätt. 

Just nu råder kompetensbrist på arbetsmarknaden, något som Malin Moezzi tror beror på flera faktorer. Dels handlar det om att vi behöver se på kompetens på ett nytt sätt, där mjuka värden som personlighet och problemlösning är avgörande för framgång och arbetsprestation. Därtill har Malin två förslag till vad arbetsgivare kan göra för att komma runt problemet: 

– Först och främst ska man titta på sin interna kandidatpool och undersöka vilken potential och kompetens man redan besitter. Ta till vara på den genom att uppskilla och reskilla, men säkerställ också successionsplaneringen utifrån rätt kompetenser. Därefter måste man utöka det geografiska urvalet i sökpoolen. Tack vare pandemin har vi fått bevis på att det fungerar ganska bra att utöka vår kompetenssökning till andra städer eller till och med länder. Mitt tips är att dra lärdom och utnyttja de fördelar vi fått med oss under en situation som har tvingats på oss under pandemin även nu när den är slut. Nu vet vi att vi kan! 

Zero Talent Waste Magazine

Ta del av vårt magasin.

Ladda ner