You need to accept all cookies.

Se filmen om #ZeroTalentWaste

Vi vilseleds så lätt av fördomar, både medvetna och omedvetna. Att fatta rekryteringsbeslut baserat på magkänsla kan få stora konsekvenser med en arbetsmarknad som diskriminerar, där talang går till spillo och felrekryteringar kostar tid och pengar.
Vi tror på att vända upp och ner på den traditionella rekryteringsprocessen och utmana gamla mönster och vanor. Att identifiera talang bör inte lämnas åt slumpen. För att hitta den talang som har störst chans att lyckas i en roll så finns det en sak vi kan göra: Lita på data.
På en arbetsmarknad där många branscher ropar högt efter arbetskraft så är det dags att ta större kliv mot förändring och förbättring. Låt oss göra det för kandidaterna, våra företag och vår framtid. Steg för steg tills vi når vårt mål: #zerotalentwaste.

Läs Zero Talent Waste Magazine nu

Det är 2023 och vi måste stoppa diskrimineringen på arbetsmarknaden. Det är vårt gemensamma ansvar att inte bara stå och se på när kandidater systematiskt väljs bort på grund av fel namn, bakgrund, ålder eller utbildning. Vi har samlat de viktigaste insikterna i en rad artiklar. Ta del av hur du kan bidra till en arbetsmarknad med zero talent waste – ladda ner magasinet nu.

Ladda ner

VAD ÄR ZERO TALENT WASTE FÖR DIG?

Masha Lazarevic

Masha Lazarevic har en bakgrund inom talent acquisition och rekrytering och axlar för närvarande rollen som Head of People & Culture på försäkringsbolaget Insurello. För henne har det alltid varit en självklarhet att aktivt förespråka inkludering på arbetsplatsen och inspirera sin omgivning till att tillvarata talang.

Se video

Pär Cederholm

Alla vinner på att jobba mot zero talent waste – kandidater, organisationer och samhället i stort. Det bör ligga i allas intresse att vi jobbar med metoder och strukturer som stöttar den här visionen, säger Pär Cederholm.

Se video

Malin Freiman Moezzi

Malin Moezzi är legitimerad psykolog och Senior Customer Success Manager på Assessio. Hennes råd till rekryterare är att objektiva processer är nödvändiga för att få en ökad mångfald, inklusion och rättvisa.

Se video
Har du någon gång varit en del av en rekryteringsprocess som inte känts rättvis?

No answer is selected yet.
Please select your answer to continue.

Har du någon gång varit en del av en rekryteringsprocess som inte känts rättvis? Results
Share Results

VAD ÄR ZERO TALENT WASTE FÖR DIG?

Haval Blomsweden

I sitt jobb som Senior Costumer Success Manager får Haval Blomsweden möjligheten att hjälpa Assessios kunder med Zero Talent Waste-mentaliteten och på så sätt ge fler kandidater en ärlig chans att visa sin potential. För honom handlar det om rättivisa.

Läs mer

Emma Engebretzen

Även om det finns många förebilder inom rekrytering menar Emma Engebretzen, Group Operations Manager på Assessio, att fler företag måste titta på forskningen och sträva efter att uppnå en fördomsfri rekrytering.

Läs mer

John Mellkvist

”För mig handlar det om att se talang och potential med en helt ny blick. Att ta tillvara på den kapacitet som annars hade förbisetts eller till och med kastats bort och på så sätt öppna upp för enorma möjligheter, både för organisationen och samhället i stort.”

Läs mer

Julia Delin

”Min stora hjärtefråga handlar om att ge tillgång till riskkapital för kvinnor som inte tillhör en norm i den bransch de befinner sig i.”

Läs mer