John Mellkvist: “Vi alla mår bäst av att ha människor i olika åldrar omkring oss”

John Mellkvist har en gedigen erfarenhet inom kommunikationsbranschen och arbetar idag som seniorkonsult på byrån KREAB. Han är djupt engagerad i att minska ålderism och åldersdiskriminering i samhället och är författare till boken Välj din ålder.

När John möts av frågan om vad zero talent waste betyder för honom svarar han:

– För mig handlar det om att se talang och potential med en helt ny blick. Att ta tillvara på den kapacitet som annars hade förbisetts eller till och med kastats bort och på så sätt öppna upp för enorma möjligheter, både för organisationen och samhället i stort.

Personligen har han reflekterat mycket över ålder genom åren och vilka konsekvenser ålderism för med sig på arbetsplatser. 

– I Sverige är vi väldigt fixerade vid den kronologiska åldern och vi lär oss tidigt att vi inte ska prata om den. I en sådan miljö växer förutfattade meningar fram, vilket inte är bra för någon. Det finns flera dimensioner av ålderism; unga talanger som känner sig redo för större utmaningar men inte blir tagna på allvar, äldre människor som är fulla av energi och livserfarenhet men som inte satsas på – och ålderismen mot oss själva, som får oss att gå miste om många möjligheter, förklarar han och fortsätter:

– Att jobba för minskad åldersdiskriminering är något jag vill, kan och bör göra. Det är viktigt med blandade perspektiv i en organisation och vi alla mår bäst av att ha människor i olika åldrar omkring oss, som vi kan inspireras och lära av. 

Hur kan arbetsgivare vara en bra förebild i frågan?

– Låt alla komma till tals, synas och bli tilltalade. Tänk på hur ni uttrycker er. Välj ett inkluderande språk i både tal och bildspråk så att alla åldrar känner sig representerade. Och inte minst; slå fast att talang inte har några åldersgränser – rekrytera istället på kompetens och potential, säger John och avslutar:

– Vi kommer se mer och mer av ett återtåg efter pensionsavgångar. Att rekrytera en individ som enligt rådande samhällsnorm förväntas trappa ner är en konkret handling som visar att karriären kan vara precis så länge vi själva har energi och att det aldrig är för sent att byta bana.