Tommie Cau: “Jag ser zero talent waste som en ledstjärna för varje arbetsgivare”

Tommie Cau är en entreprenörssjäl med många strängar på sin lyra. Sedan drygt femton år tillbaka har han axlat roller som affärsutvecklare, rådgivare och föreläsare med ett tydligt mål: att hjälpa organisationer att ligga i framkant på talangmarknaden.

Tommies stora drivkraft handlar om att hjälpa människor att bli framgångsrika i dagens och morgondagens arbetsliv. Han är djupt involverad i frågor som rör talangmarknaden och hur arbetsgivare ska upptäcka, attrahera och behålla kompetens.

Vad är zero talent waste för dig?

– Först och främst är det ett otroligt bra uttryck som säger väldigt mycket. Jag ser zero talent waste som en ledstjärna för varje arbetsgivare. För mig handlar det om ett mindset kring utvecklingsmöjligheter ur dels ett organisationsperspektiv, dels ett individperspektiv. Organisationer behöver säkra att de gör allt de kan för att hitta talangerna som kan driva utvecklingen och många människor har i sin tur rätt till bättre möjligheter i arbetslivet. I dagsläget har en stor andel arbetsgivare alarmerande svårt att hitta kompetens vilket till viss del beror på ett traditionellt nålsöga som många talanger inte kommer igenom, även fast de kanske borde.

Vilka konsekvenser ser du med en arbetsmarknad där det pågår ett slöseri av talang?

– Det innebär stora problem med tillväxt och utveckling på såväl organisationsnivå som samhällsnivå. Vi måste få in fler perspektiv i organisationer och ge alla möjlighet att komma till tals, annars blir det svårt att lösa allt komplexare problem och se nya möjligheter. Det finns också en fara med en likriktning där människor försöker anpassa sig till en norm. Att inte få vara sig själv skadar individen och gör det dessutom svårare för arbetsgivarna att se guldkornen bland alla kandidater. I längden kan ett slöseri av talang skapa ett samhälle som varken du, jag eller någon arbetsgivare vill ha, som präglas av utanförskap och otrygghet. 

Hur kan man vara en bra förebild när det kommer till zero talent waste?

– Börja med en genomlysning av hur läget faktiskt ser ut idag, det vill säga i vilken grad ni uppfyller zero talent waste. Hur många beslut baserar ni på er intuition respektive forskning och data? Hur jobbar ni med inflödet av kandidater? Har ni en kultur där medarbetarna får vara sig själva? Titta brett och dra nytta av de verktyg som finns, exempelvis i form av forskningsbaserade tester, internutbildningar och andra kanaler än de ni brukar använda. Sträva efter att skapa en arbetsplats där medarbetaren kan vara sig själv, utvecklas och få ihop sitt liv. Dessa delar kommer bli allt viktigare att fokusera på framöver.