“Zero Talent Waste är win-win för alla parter”

Även om det finns många förebilder inom rekrytering menar Emma Engebretzen, Group Operations Manager på Assessio, att fler företag måste titta på forskningen och sträva efter att uppnå en fördomsfri rekrytering.

Zero Talent Waste är ett begrepp som för Emma är viktigt ur flera olika aspekter. 

– Det ena handlar om kandidaten – att den arbetssökande känner en trygghet i att dennes kompetens tas tillvara på och bedöms på ett objektivt och korrekt sätt. Ur ett organisationsperspektiv blir det en fråga om att kompetensförsörja den egna organisationen, att skapa förutsättningar för att vi som bolag ska nå våra mål och klara av vår resa. Det kan också vara en metod för HR, för att ta tillvara på de resurser man har och optimera dem. Slutligen handlar det också om samhällsstrukturen. Som nation och modern stat ska vi kunna ta tillvara på den talang och kompetens som finns i vårt land. Zero Talent Waste är win-win för alla parter. 

Att Assessio tittar mer på faktorer som potential och motivation istället för bakgrund i sina rekryteringar gjorde att hon själv hamnade där. 

– Jag hade själv ingen erfarenhet av rekrytering eller urvalsarbete, så ur det perspektivet var nog mitt cv inte bäst lämpat för rollen. I min roll som chef har jag fortsatt med samma metod och när jag har rekryterat så har vi tagit in många som inte har “rätt bakgrund”, men som brinner för vårt uppdrag och har hög potential. 

Vilka resultat har det fått? 

– Vår verksamhet har utvecklats otroligt mycket tack vare att vi har olika perspektiv. Vi lär väldigt mycket av varandra. Samtidigt samlas vi alla kring vårt gemensamma driv där vi brinner för samma frågor. Vi hade inte varit där vi är idag utan det engagemanget, det är ett engagemang du inte kan se i en specifik utbildning eller ett cv. 

Vad är dina tips för att vara en förebild inom rekrytering? 

– Undvik att börja med att lägga tid på att läsa cv, ta telefonintervjuer och första möten. Då blir det för många steg där magkänslan får en stor roll. Istället måste den objektiva metoden in tidigt – börja med en kravprofil och titta på vad det faktiskt är vi behöver. Vilka skallkrav kan vi inte leva utan? Därefter kan personlighetstester hjälpa dig att hitta rätt profiler snabbt. Därefter kan du låta cheferna träffa de du vet är bäst lämpade och har bäst potential för rollen. 

Emma menar också att det finns många förebilder och eldsjälar som sitter på positioner där de kan göra förändring. Det handlar om att titta på forskningen och att utmana nuvarande strukturer och processer. Avslutningsvis har Emma Engebretzen ett sista tips: 

– Släng ut de personliga breven!

Zero Talent Waste Magazine

Ta del av vårt magasin.

Ladda ner