9x

Genom att använda tester så har du 9 gånger större chans att rekrytera en högpresterande medarbetare.

100%

Become 100% open-minded by using data-driven tests.

73%

Employees who work for a toxic manager are 73% more likely to resign within a year.

Vad är MAP-X?

Kärnan är en HR-strategi som besvarar frågan: Vad krävs för att lyckas, och vad letar vi efter hos våra medarbetare och chefer? Utan ett ramverk som är konkret, beteendebaserat och väl underbyggt fastnar vi i vaga och otillräckliga beskrivningar som många gånger betyder olika saker för olika beslutsfattare – och inte minst – värderas olika

Vad kan MAP-X användas till?

MAP-X ger dig ett objektivt beslutsunderlag som kan hjälpa dig att välja mellan kandidater i en rekryteringsprocess, identifiera toxiska beteenden inom ledarskap, sammanställa högpresterande team och ge insikter om en individs utmaningar.

Vad mäter MAP-X?

MAP-X mäter extrema sidor av en individs personlighet. Resultatet kan hjälpa dig att förutse en persons riskbeteenden.

Ladda ner Map-X

MAP-X är baserat på den absolut senaste forskningen inom riskbeteenden, med ett tydligt krav på kopplingen mellan testresultatet och dess påverkan i yrkeslivet. Testet är utvecklat av Assessio tillsammans med ett världsledande amerikanskt team av psykometriker ledda av Tomas Chamorro-Premuzic, professor i Business Psychology vid University College London samt Columbia University och f.d. VD på Hogan. Se Tomas Ted Talk ovan.

Så här tycker våra kunder

Mapx(FI)

Länsförsäkringar Älvsborg

“Jag tror mer på vetenskap än magkänsla och har arbetat med Assessios testverktyg i snart 20 år. Det känns väldigt omodernt att jobba på något annat sätt.”

HR-PARTNER | ROGER RÖNNERHAG
Läs mer om Länsförsäkringar Älvsborgs rekryteringsmetod här
Mapx(FI)

STS

“Ur ett kortsiktigt perspektiv har vi sparat massor med tid. Ur ett långsiktigt perspektiv kan vi se att kvaliteten på våra anställningar har blivit högre. Anställer du rätt kommer personal tillbaka och det ger många synnergieffekter.”

operations team manager på STS | Lisa Augustsson Hübner
Läs hela intervjun med Lisa här
Mapx(FI)

Billerudkorsnäs

“Objektiviteten blir större när du använder tester istället för magkänsla. Dessutom sparar det tid och ökar träffsäkerheten. Testerna hjälper oss att plocka ut de kandidater som har högst potential och bäst passar vår organisation.”

talent acquisition partner på BillerudKorsnäs, och årets HR-medarbetare 2019 | Fabian Åhlin
Läs hela intervjun med Lisa här

Upptäck plattformen Ascend

MAP-X en del av Ascend, en plattform som erbjuder vetenskapligt validerade verktyg och tester för urval och utveckling. Med hjälp av Ascend kan du skapa effektiva, fördomsfria och träffsäkra HR-processer. Läs mer om Ascend här eller läs mer om våra tester i verktyget nedan:

FAQ MAP-X

En digital plattform fullmatad med alla testverktyg som du behöver för att lyfta ditt urvals- och utvecklingsarbete till nästa nivå. I en samlad miljö hittar du alla relevanta verktyg, processer och funktioner – oavsett om dina behov är screening, djupgående personbedömningar av ledarskapspotential eller att samla organisationen kring ett kompetensramverk.

MAP mäter personlighet så som personen vanligtvis är och MAP-X mäter personlighetens extrema sidor, exempelvis riskbeteenden som framträder under stress, press och trötthet.

Nej, med ett enkelt knapptryck så kan du konvertera ett tidigare MAP-resultat till ett MAP-X resultat.

Ja, det är fullt möjligt (se föregående fråga).

Impulsiv-Rigid, Intensiv-Okänslig, Konformist-Excentrisk, Tillbakadragen-Ohämmad, Okänslig-Överkänslig.

Det blir två återkopplingar (som görs efter varandra) eftersom att MAP och MAP-X ger två olika rapporter.

Assessio rekommenderar starkt att alla som ska hantera MAP-X också går utbildningen. Du har ett stort etiskt ansvar för alla de kandidater som du möter och bedömer. Assessio känner samma ansvar för alla som kommer i kontakt med våra verktyg. För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om människors framtid så är det också viktigt att du förstår hur du ska tolka resultatet och vilka slutsatser du kan dra av MAP-X. Du behöver en förståelse för vad testet mäter, vad du kan kommunicera till en kandidat och vilka beslut du kan ta grundat på testresultatet.

Om MAP-X inte hanteras på rätt sätt så blir det heller inte en användbar och framgångsrik tjänst. MAP-X kommer framöver alltid att ingå i den grundläggande certifieringsutbildningen. För redan certifierade så blir utbildningen i MAP-X ett tillägg.

Ja, den ingår.

MAP-X är ett verktyg och utvinns genom data från testet MAP.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer? Kontakta vår konsultchef Emma Engebretzen på 08-775 09 70 eller mejla till sales@assessio.se

Ladda ner mer info om MAP-X här

Download